Wydrukuj artykuł

Dolnośląski Wolontariusz Roku

Piątek, 02 październik 2009

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zorganizowało pierwszą edycję konkursu „Dolnośląski Wolontariusz Roku”. Jest to kontynuacja wcześniejszego konkursu „Wałbrzyski Wolontariusz Roku”, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wałbrzyskiego.


Jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc.

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie idei wolontariatu jak i pokazanie, że nie brakuje osób, które z dobrego serca pomagają innym ludziom, instytucją czy organizacją.

Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 30 października 2009 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej  www.rcwip.pl