Wydrukuj artykuł

Kobiety!...SpróbujMy razem

Środa, 21 październik 2009

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zaprasza kobiety o statusie rolnika lub domownika zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz obszary miejskie do 25 tys. mieszkańców na warsztaty szkoleniowe w zakresie obsługi komputera oraz handlu i obsługi kasy fiskalnej.

Dodatkowo uczestniczki skorzystać będą mogły z indywidualnego wsparcia doradczego.
Szkolenie przewiduje około 80 godzin zajęć na grupę. Czas trwania projektu od 1 września 2009r. do 31.03.2011r.

Uczestniczki otrzymują bezpłatnie:
Warsztaty i kursy zawodowe będą przeprowadzane jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestniczek a koszty podróży będą w pełni refundowane.
Wszelkie pytania dotyczące projektu proszę kierować do Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ul. Kościuszki 25/1 59-220 Legnica Tel. 076-862-58-25

DeklaracjaLSIO
Projekt