Wydrukuj artykuł

Kolejny krok

Piątek, 02 październik 2009

Radni powiatowi zrobili kolejny krok w restrukturyzacji lokalnej służby zdrowia i przybliżyli powiat do tzw. Planu B. Na ostatniej sesji został zlikwidowany Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie.

Brak środków na bieżące funkcjonowanie, wysoki stan zobowiązań finansowych i duże prawdopodobieństwo ich narastania w perspektywie najbliższych miesięcy, niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych, brak możliwości prowadzenia postępowania ugodowego z wierzycielami ze względu na brak środków finansowych zapewniających przystąpienie do rozmów i wreszcie niebezpieczeństwo coraz większego obciążania budżetu powiatu zobowiązaniami PZ ZOZ w Wołowie były kluczowymi powodami, które zadecydowały o takiej decyzji.

Warto również podkreślić, że ważnym czynnikiem był aspekt prawny, gdyż, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, brak decyzji organu założycielskiego w przypadku permanentnego osiągania przez zoz ujemnego wyniku może zostać potraktowany jako działanie bezprawne, z wszelkimi tego konsekwencjami. W sytuacji więc, gdy realizacja świadczeń medycznych zabezpieczona została poprzez powołanie spółki „Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie”, likwidacja, pozostałej po wcześniejszych przeobrażeniach, struktury PZZOZ-u, była krokiem naturalnym. Tym bardziej, że likwidacja zozów i przejęcie ich długów przez jednostki samorządu terytorialnego jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w tzw. Planie B. To z kolei daje nam realną szansę na uzyskanie środków z budżetu państwa na spłatę długów. Służba zdrowia, choć była głównym, to oczywiście nie jedynym tematem ostatniej sesji.

Radni zapoznali się także m.in. ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie za 2008 rok oraz informacją o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu. Został także formalnie wygaszony mandat niedawno zmarłej radnej śp. Anny Włosek. Analizie poddano także sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2009r.