Wydrukuj artykuł

Panie na szóstkę

Piątek, 16 październik 2009

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Krystyny Adaśko, Nagroda Kuratora dla Beaty Borowskiej-Podsiadłej oraz Nagrody Starosty Wołowskiego dla dyrektor Stanisławy Borodacz i siedmiu nauczycielek to kolejny dowód na to, że oświatą, także tą powiatową, rządzą kobiety.

Dzień Edukacji Narodowej to znakomita okazja do wyróżnienia nauczycieli i innych pracowników oświaty, którzy osiągają świetne wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Za wybitne osiągnięcia na tym polu nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Krystyna Adaśko – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Krystyna Adaśko jest od 2004r koordynatorem ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” i, jako pierwszy pracownik poradni w Polsce, wdrożyła nową metodę diagnostyczną – Skalę Gotowości Szkolnej dziecka 6-letniego.

edu 1
fot. Grzegorz Rogiński/KPRM

Dolnośląski Kurator Oświaty wyróżniła natomiast dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym – Beatę Borowską-Podsiadłą. Dolnobrzeski ZPR jest jedną z większych placówek tego typu w Polsce i wdrażane są tu nowatorskie formy pracy resocjalizacyjnej w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami.

Na niwie powiatowej nagrody Starosty Wołowskiego otrzymały:
 
Stanisława Borodacz – Dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie

edu 2

Anna Bolanowska – nauczyciel w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie
Anna Brzezińska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
Barbara Ceglarz - nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie
Irena Gilewicz – wicedyrektor, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie
Małgorzata Klemens – pedagog w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie Renata Milczanowska - – pedagog w Powiatowym Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Godzięcinie
Dorota Wiśniowska – nauczyciel wychowawca w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Godzięcinie.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych.