Wydrukuj artykuł

Powiatowy Tydzień Kariery

Piątek, 02 październik 2009

Po raz pierwszy zostanie przeprowadzona ogólnopolska akcja pn. Ogólnopolski Tydzień Kariery, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do akcji włączył się także Powiat Wołowski.
OTK zaplanowano w dniach 5 – 11 października. Adresatami i docelowymi odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, przyłączyło się do udziału w akcji. Powiatowy Tydzień Kariery rozpocznie się konferencją, która odbędzie się 5 października o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie.

W dniach 5 - 9 października 2009 r., w godzinach 11.00 – 18.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie (Czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) działał będzie punkt konsultacyjny doradztwa zawodowego, skierowany do czytelników (uczniowie, studenci) i innych zainteresowanych osób.

W ramach konsultacji będzie można uzyskać pomoc w planowaniu kariery zawodowej, w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznać się będzie można z metodami aktywnego poszukiwania pracy (także przy wykorzystaniu internetu).

Szczegółowy harmonogram Powiatowego Tygodnia Kariery zamieszczamy poniżej