Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Unia znowu da

Środa, 28 październik 2009

Prawie 660 tys. zł zdobył Powiat Wołowski na informatyzację Starostwa i wdrożenie e-usług, z których już wkrótce będą mogli korzystać klienci urzędu, a więc głównie mieszkańcy naszego powiatu.

„Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie” to właśnie projekt, który zostanie wsparty dotacją ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Dotacja pokryje aż 85% kosztów projektu szacowanego na prawie 750 tys. zł. Zadanie, zaplanowane do realizacji do 2011r, przewiduje między innymi wdrożenie systemu e-urząd i elektronicznej skrzynki podawczej (w tym wdrożenie podpisu elektronicznego i wprowadzenie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną), wdrożenie e-archiwum, a także udostępnienie dokumentów geodezyjnych on-line i integrację z krajowym systemem informatycznym GEOPORTAL.
Zostanie zakupiony także niezbędny sprzęt informatyczny (np. serwery) oraz zmodernizowana sieć teletechniczna. Unowocześniona zostanie także nasza strona internetowa, tak aby była bardzie przyjazna dla użytkowników ze szczególnym naciskiem na osoby niepełnosprawne - głownie niedowidzące i niewidome.
Warto podkreślić, że projekt został najwyżej oceniony przez Zarząd Województwa i znajduje się na pierwszym miejscu wśród 40 zadań wybranych do dofinansowania w ramach działania „Informatyzacja administracji”.
zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 11745910

Informacja o finansowaniu projektu