Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Czwartek, 31 marca 2016
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie: 1. Dodatek wychowawczy otrzymają: - Rodziny zastępcze - Rodzinne domy dziecka   2. Dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka otrzymają: - Placówki opiekuńczo...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 31 marca 2016
24 marca 2016 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie zostało zorganizowane spotkanie z Policjantem, na którym zostały omówione kwestie bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole i na ulicy. Policjant omówił zasady poruszania się pieszych oraz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 25 marca 2016
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 24 marca 2016
18 marca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie odbyły się VIII Wojewódzkie Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzieży OHP w tenisie stołowym.  W rozgrywkach udział wzięły 23 jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. W organizację imprezy oprócz Środowiskowego Hufca Pracy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 24 marca 2016
Wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowali wystawę pn. „Obudź w sobie ten świąteczny czas”. Podopieczni  kolejny raz udowodnili, że oprócz talentu mają też serce, które włożyli w każdą najmniejszą...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 marca 2016
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 marca 2016
Ogłoszona została V Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r.   Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 marca 2016
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza z dniem 23 marca otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 marca 2016
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa: dnia 30 marca 2016 r. przedłużono do dnia 15 kwietnia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 marca 2016
Powiat Wołowski ogłasza konkurs pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleni na terenie działki nr 53/5 AM 22 obręb Wołów, tj. południowa część działki pomiędzy budynkiem szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych a projektowanym parkingiem, teren...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 marca 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie będzie wypłacało świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko, które umieszczone jest w rodzinnej pieczy zastępczej. Chodzi o rządowy program „Rodzina 500 plus”. Jak informuje Małgorzata Tkaczyk Kierownik PCPR, z danych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 11 marca 2016
 
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 11 marca 2016
Powiat Wołowski zorganizował dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych spotkanie z gitarzystą i kompozytorem Michałem Zygmuntem, niezwykłym mieszkańcem naszego powiatu, którego inspiruje nadodrzańska przyroda. 7 i 8 marca odbyły się spotkania autorskie w Dolnobrzeskim...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 11 marca 2016
Ze statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że corocznie najwięcej osób ginie we własnych domach. Polskie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określają katalog obiektów, w których czujki dymu są wymagane. Jednakże domy i mieszkanie nie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 11 marca 2016
W dniu 12 stycznia 2016 roku, w Starostwie Powiatowym w Wołowie powołano Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Wcześniej, na ręce Starosty Wołowskiego wpłynął wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie  - mł insp. Krzysztofa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
życzenia Dzień Kobiet
Wtorek, 08 marca 2016
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 07 marca 2016
Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Wołowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) darmowa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 07 marca 2016
UOKiK ostrzega: jak wynika z wpływających do Urzędu skarg konsumentów, oferująca usługi telekomunikacyjne spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, wprowadza konsumentów w błąd, informując, że reprezentuje dotychczasowego operatora. Często przedstawiciele...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 07 marca 2016
Od lutego Powiatowy Rzecznik Konsumentów organizuje szkolenia z zakresu praw konsumenckich dedykowane seniorom powiatu wołowskiego. Edukacja konsumencka wśród tej grupy społecznej jest niezbędna ponieważ głównie seniorzy narażeni są na nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
SON 1%
Czwartek, 18 lutego 2016
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie to grupa pozytywnie nakręconych społeczników, którzy niestrudzenie działają na rzecz osób niepełnosprawnych od ponad 20 lat. To również aktywni i szczęśliwi podopieczni, którzy są sensem i filarem organizacji. Stowarzyszenie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Szkolenie
Środa, 02 marca 2016
„Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”   Dolnośląska Policja we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu organizuje dla pracowników oświaty szczebla lokalnego konferencje szkoleniowe pt. „Zasady postępowania w...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Strony: 1 2 3 następna strona
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu