Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Piątek, 29 listopada 2019
Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 28 listopada 2019 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego     w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 29 listopada 2019
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 83/2019 Starosty Wołowskiego, ustala się dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. W zamian za dzień wolny Starostwo Powiatowe w Wołowie czynne będzie w sobotę 07 grudnia 2019 r. w godzinach 7.45 - 15.45. W sobotę...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 29 listopada 2019
Listopad jest miesiącem, w którym obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora, czyli osób które coraz częściej utożsamiane są z entuzjazmem, zaangażowaniem oraz dobrą zabawą. Na terenie powiatu wołowskiego aktywnie działa kilka organizacji zrzeszających kilka tysięcy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 29 listopada 2019
„Dla Ciebie Polsko śpiewamy historię…”- pod takim tytułem dnia 20 listopada 2019 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym odbyła się gala podsumowująca prawie dwu letnie  działania z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbyła...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 28 listopada 2019
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymNa podstawie  art. 114 ust. 3 i 4, w zw. z art. 113 ust. 6 i  7 oraz 124a, w zw. z art.124 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 26 listopada 2019
W dniu 25 listopada na wieczną wartę odszedł Pan Alojzy Krzaczkowski - Sybirak, Żołnierz 17. Pułku Piechoty II Armii WP, wieloletni Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Nr 4 w Brzegu Dolnym. Uroczystość pogrzebowa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 listopada 2019
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 listopada 2019
Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”   WYNIKI KONSULTACJI
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 listopada 2019
13 listopada w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbyła się uroczysta sesja Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie.  Na początku listopada minął rok od ukonstytuowania się rady i rozpoczęcia działalności. Rok ten był bardzo pracowity i owocny.  Seniorzy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 listopada 2019
O tym, że chcieć to móc wiadomo nie od dzisiaj. Kiedy jednak oprócz samych chęci pojawia się pracowitość i zaangażowanie, efekty szybko widać. Mikołaj Kasper Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Ernest Wawerek to młodzi, aktywni działacze społeczni...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 19 listopada 2019
Poniżej uchwała w sparwie powołania komisji konkursowej   Uchwała
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 14 listopada 2019
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 14 listopada 2019
Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie, w ramach V edycji Dolnośląskich Małych Grantów, pozyskała dofinansowanie w wysokości  5000 zł na zadanie pt. „Pomagamy Seniorom Powiatu Wołowskiego ”. Celem projektu jest przygotowanie oraz wydanie informatora, w którym zebranych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 13 listopada 2019
Jedyny w województwie, a może nawet w całej Polsce, konkurs Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” został zorganizowany po raz VIII 23 października b.r. przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu. Konkurs wyjątkowy, w którym muzyce udaje się połączyć...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 08 listopada 2019
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 04 listopada 2019
Oddział Dolnośląski PFRON uprzejmie informuje, że z dniem 30 listopada 2019 r. upływa termin na składanie wniosków w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III". Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 31 października 2019
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" wraz ze Stowarzyszeniem PROPAGO prowadzącym Centrum Aktywności Lokalnej - Stacja Brzeg Dolny zaprasza na szkolenie dotyczące projektów grantowych zakładających "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 30 października 2019
W jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy skierowanych do mieszkańców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 29 października 2019
Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2019 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 29 października 2019
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294   z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 października 2019
Starosta Wołowski działając na podstawie art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), oraz §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Strony: 1 2 3 następna strona
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu