Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkursy ofert rozstrzygnięte

Poniedziałek, 04 styczeń 2021

31 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął dwa konkursy ofert:


Pierwszy dotyczył  powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu z zakresu pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”, zlecając jego realizację Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” p. p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlina Małej, Krzydlina Mała 70, 56-100 Wołów, zgodnie z ofertą z dnia  23.12.2020 r..

 

Natomiast drugi konkurs o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych  i niepełnosprawnych intelektualnie  z terenu Powiatu Wołowskiego”, zlecając jego realizację Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, zgodnie z ofertą z dnia 22 grudnia 2020 r.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 11745895

Informacja o finansowaniu projektu