Wydrukuj artykuł

Konkursy ofert rozstrzygnięte

Poniedziałek, 04 styczeń 2021

31 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął dwa konkursy ofert:


Pierwszy dotyczył  powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu z zakresu pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”, zlecając jego realizację Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” p. p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlina Małej, Krzydlina Mała 70, 56-100 Wołów, zgodnie z ofertą z dnia  23.12.2020 r..

 

Natomiast drugi konkurs o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych  i niepełnosprawnych intelektualnie  z terenu Powiatu Wołowskiego”, zlecając jego realizację Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, zgodnie z ofertą z dnia 22 grudnia 2020 r.