Wydrukuj artykuł

Nowy sprzęt

Poniedziałek, 18 styczeń 2021

Powiat Wołowski zakupił  sprzęt przydatny w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tablety, tablety graficzne, głośniki, dyski zewnętrzne, kamery internetowe, monitor oraz dwa laptopy, zostaną w najbliższym czasie przekazane przez Wydział Edukacji do placówek prowadzonych przez Powiat Wołowski – zgodnie z ustaleniami z dyrektorami poszczególnych placówek.