Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

PROGRAM “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” NA 2021 ROK

Wtorek, 12 styczeń 2021

Powiat Wołowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach:

- obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 55%

- obszar B - likwidacja barier w urzędach gminnych i  powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 55%

- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 45%

- obszar D - likwidacja barier transportowych– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, 80%

- obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób niepełnosprawnych, 15%

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

- obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 25%

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:    https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Termin składania projektów w Powiecie Wołowskim ustala się dla obszarów
B, C, D, F  do dnia 1 lutego 2021r.

Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 11745895

Informacja o finansowaniu projektu