Wydrukuj artykuł

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Czwartek, 04 maj 2017

Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 marca. W ramach konkursu wpłynęło 11 ofert. Jedna nie spełniała wymagań w formalnych, dwie oferty nie otrzymały wymaganej liczby punktów, tym samym nie zostały rekomendowane do otrzymania dotacji. Najwięcej (7) ofert dotyczyło obszaru kultury, 1 oferta kultury fizycznej i sportu. Ocenę merytoryczną wniosków dokonała powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego komisja konkursowa. Poniżej przedsawiamy wyniki.

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT