Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Środa, 16 grudzień 2020

Starosta Wołowski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka gruntu nr 189/4 oraz 1/4 udziału w działce gruntu nr 189/5, obręb Krzydlina Mała), stanowiącej własność Skarbu Państwa.


Zarządzenie Starosty Wołowskiego

 

Ogłoszenie