Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Kontynuujemy ISO

Piątek, 29 październik 2010

18 października odbył się w Starostwie Powiatowym w Wołowie audyt recertyfikacyjny systemu zarządzania jakością ISO 9001, który został wdrożony w urzędzie w 2004r.

Recertyfikacja została przeprowadzona w ramach projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich JST” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat Wołowski jest jedną z siedmiu jednostek samorządu terytorialnego, które w partnerstwie doskonalą systemy zarządcze i w ten sposób podnoszą jakość działania. Podczas auditu zewnętrzny auditor sprawdza, czy udokumentowane procesy i procedury spełniają wymagania normy i czy ich realizacja jest zgodna z dokumentacją systemową. Oceniana jest też sama dokumentacja SZJ, struktura organizacyjna, a także wdrożenie udokumentowanych procesów i ich wzajemne powiązania. Wyniki auditu znajdują swoje odzwierciedlenie w raporcie z auditu, który jest podstawą do podjęcia decyzji przez odpowiedni Komitet Certyfikacyjny. Samą decyzję komitetu powinniśmy poznać do 4 listopada. Zespół audytorski poinformował nas jednak, iż będzie rekomendował komitetowi dalsze przedłużenie certyfikatu, dlatego już dziś jesteśmy przekonani, że będzie ona pozytywna. Jako że system zarządzania jakością zakłada ciągłe doskonalenie, przeprowadzany jest obecnie cykl szkoleń dot. ISO, w których biorą udział niemalże wszyscy pracownicy starostwa. Również i te szkolenia są częścią wyżej wspomnianego projektu unijnego.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 9
odwiedziny: 11746277

Informacja o finansowaniu projektu