Wydrukuj artykuł

ABSOLWENCI 2020 w Technikum nr 2 im Piastów Śląskich w Wołowie

Środa, 06 maj 2020

24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończyli uczniowie ostatnich klas technikum. W roku szkolnym 2019/20 Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie ukończyło 34 absolwentów, w tym 20  osób uzyskało średnią ocen powyżej 4,0. Troje absolwentów  uzyskało średnią powyżej 4,75 i otrzymują świadectwo z wyróżnieniem – świadectwo z  biało-czerwonym paskiem.

 

Adrian Różycki – absolwent Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich w zawodzie technik budownictwa otrzymał tytuł „ABSOLWENT ROKU 2020”.

Dziękujemy Rodzicom, Przyjaciołom szkoły, Pracodawcom, wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, placówkom współpracującym z Zespołem Szkół Zawodowych w Wołowie za współudział w kształceniu i wychowaniu uczniów oraz wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy sukcesów, życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych. Szczególnie dziękujemy za ostatnich 28 dni nauczania zdalnego – byliście niesamowici i pierwsi w historii szkoły

Do 08 czerwca (matura)-  korzystacie z nauczania zdalnego i konsultacji z nauczycielami.

 

 

Henryka Przybyłowicz

Dyrektor ZSZ w Wołowie

i grono pedagogiczne

DZIĘKUJEMY