Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Darmowe szkolenie dla Organizacji Pozarządowych

Środa, 20 czerwiec 2012

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia ofert na realizację zadań publicznych (warsztaty z pisania ofert). Szkolenie będzie prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę – pracowników UMWD. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r. w godzinach 9.00-15.00 we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. A. Ostrowskiego 7,
sala nr 400.

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2012 r. do godz. 14.00 na adres: kamila.kotowska@umwd.pl lub telefonicznie pod nr 71 770 40 77.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko uczestnika,

- organizacja/instytucja,

- dane kontaktowe uczestnika (e-mail, telefon).

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie e-mailowe lub telefoniczne.


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu