Wydrukuj artykuł

Dla dobra mieszkańców ?

Czwartek, 06 luty 2020

Pod koniec stycznia w Starostwie Powiatowym w Wołowie przy odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu skutków odłączenia się Gminy Wińsko od Powiatu Wołowskiego. Powiat Wołowski reprezentowali Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Janusz Kawalec oraz Członkowie Zarządu Powiatu Wołowskiego Józef Szumilas oraz Kamil Jeżyna. Temat ten wywołuje coraz więcej kontrowersji i niepokoju wśród mieszkańców powiatu. Sami mieszkańcy gminy Wińsko nie podzielają radości swojego włodarza. Nie są przekonani co do korzyści, które są im obiecywane. Argumentów przeciw jest więcej niż za.


Głównym celem posiedzenia było omówienie wszystkich konsekwencji jakie niosą za sobą działania podjęte  przez Wójt Gminy Wińsko Jolantę Krysowatą – Zielnicę.

Starosta Wołowski Janusz Dziarski zwrócił uwagę zebranym na historyczne znaczenie powiatu i jego funkcji nie tylko w województwie dolnośląskim. Zaznaczył, że skutki mogą być nieodwracalne i spowodują degradację naszego regionu.

Powiat Wołowski nie należy do najbogatszych, Powiat Lubiński wydaje się być  bardziej atrakcyjny finansowo, jednak realia są zupełnie inne. Członkowie Zarządu Powiatu Lubińskiego skupili się niestety głównie na korzyściach materialnych, które im przyniosą te działania, a nie na tym co mogą zaoferować gminie i jej mieszkańcom.

Wójt jako główne argumenty podaje, że mieszkańcy pracują w Lubinie, a podatki płacą do powiatu wołowskiego, że chodzą do szkół, korzystają ze służby zdrowia w powiecie lubińskim, więc naturalnym jest, aby do niego się przyłączyli.

W gminie Wińsko mieszka około 8400 osób, co stanowi ok. 18% populacji powiatu wołowskiego (47 tys. osób). Pani wójt podkreśla, że 70% mieszkańców gminy Wińsko pracuje na terenie powiatu lubińskiego. Na terenie tego powiatu pracuje ok. 500 osób. Bezrobotnych w gminie Wińsko jest około 450.

Jednym z zarzutów kierowanych w stronę Powiatu Wołowskiego jest również brak zainteresowania gminą. W latach 2015-2019 na terenie gminy Wińsko powiat wołowski zainwestował w infrastrukturę ponad 7 mln zł, co stanowiło 30% tego rodzaju wydatków powiatu.

Zarówno Gmina Wińsko jak i Powiat Lubiński przeprowadzili już konsultacje z mieszkańcami, które budzą poważne zastrzeżenia. Teraz czas na nasz powiat.

Na Powiecie Wołowskim ciąży brzemię odpowiedzialności za wszystkich mieszkańców, z gmin Brzeg Dolny, Wołów oraz mieszkańców gminy Wińsko, którzy są przeciwni opuszczeniu powiatu wołowskiego.

Wyjście Gminy Wińsko z naszego powiatu, będzie tak naprawdę dopiero początkiem komplikacji dla pozostałych 39 tys. osób. W takiej konfiguracji (dwóch) gmin powiat się nie utrzyma. Tym samym pozostałe gminy znajdą się w obrębie różnych powiatów. Jakie to przyniesie komplikacje, powinniśmy przeanalizować w różnych aspektach: ekonomicznym, społecznym, bezpieczeństwa i edukacyjnym.

 

Najgorszy scenariusz przewiduje:

- utrudniony dostęp mieszkańców gmin Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów do urzędu pracy, sądu, organu podatkowego;

- utrudniony dostęp do opieki medycznej (szpital przestanie istnieć),

- utrudniony dostęp do usług związanych z rejestracją pojazdów, pozyskania map ewidencyjnych działki, uzyskania pozwolenia na budowę, doradztwa rolniczego, itp.,

- ograniczony dostęp do instytucji wspierających osoby niepełnosprawne,

- utrudniony dostęp do edukacji ponadpodstawowej (ograniczenie oferty edukacyjnej na naszym terenie, brak dostępu do szkół ponadpodstawowych),

- brak dostatecznego wsparcia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, tj. likwidację powiatowych komend policji i straży pożarnej, Sanepidu oraz weterynarii,

- dotychczasowe środki finansowe wpływające do budżetu powiatu przeznaczone na jego szeroki rozwój zostaną przejęte przez większe miasta powiatowe, pytanie czy i w jakimkolwiek zakresie wrócą na nasz teren ?

Wizja wyjścia Gminy Wińsko, a w konsekwencji likwidacja powiatu, nie maluje pozytywnych scenariuszy dla naszych mieszkańców. Może się okazać, że przerysowane obietnice spowodują więcej złego niż dobrego.