Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Działaj Lokalnie

Czwartek, 01 marzec 2012

Od dziś do końca marca trwa nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie VII, który wspiera małe inicjatywy mające na celu rozwój naszych miejscowości i społeczności lokalnych. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w konkursie, zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 15 marca, o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Starostwa.

Działaj Lokalnie to program skierowany do organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, sołectw, parafii. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Ważne: działania aktywizujące społeczność powinny być długoterminowe, nie powinny mieć charakteru akcyjnego, dlatego okres realizacji projektu powinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy między 14 kwietnia a 31 października 2012 r. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych. Organizacja musi zaplanować wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

 

O wszystkich innych warunkach udziału w programie będzie można się dowiedzieć na wspomnianym spotkaniu, które jest przewidziane jest na 2-3 godziny. Program spotkania przewiduje:

• Zaprezentowanie najnowszych informacji dotyczących Programu Działaj Lokalnie VII.
• Wypracowanie pomysłów na projekty oraz na pobudzenie aktywności lokalnej.
• Część teoretyczna i praktyczna dotycząca pisania wniosków projektowych, w tym:
 Część teoretyczna i praktyczna na temat budowania budżetu projektu oraz prawidłowego rozliczania projektu.
 Praca nad tworzeniem przykładowego budżetu.
• Prezentacja źródeł finansowania.
• Prezentacja ciekawych projektów z obszaru Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich,


Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela Ewa Baran tel. 607 085 371, e-mail: dzialajlokalnie@lgdodra.pl
Poniżej zamieszczamy regulamin Działaj Lokalnie oraz wzór wniosku. Zachęcamy do składania wniosków!

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu