Wydrukuj artykuł

Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku 2010 "Od pomysłu do przemysłu"

Poniedziałek, 29 marzec 2010

„Od pomysłu do przemysłu” - tak brzmi hasło kolejnej już - 18 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), które w tym roku odbędą się w dniach 11-19 września. Zapraszamy do przyłączenia się do inicjatywy.

 

EDD to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Jego głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Koordynatorem dolnośląskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa są Muzeum Narodowe i jego Oddział Muzeum Etnograficzne, a patronat nad obchodami objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Organizatorzy zapraszają do włączenia się do tej europejskiej inicjatywy. W ramach obchodów EDD można zaprezentować, na co dzień niedostępne, obiekty zabytkowe, a te, które są powszechnie dostępne, powinny wzbogacić program zwiedzania o dodatkowe działania - wykłady, wystawy, koncerty itp. Wstęp na wszystkie imprezy musi być bezpłatny, a jeśli z jakiś względów konieczne jest pobieranie opłat, to winno być to zaznaczone w zgłoszeniu i ujęte we wszelkich drukach reklamujących obchody EDD. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność wpasowania wszystkich działań w temat przewodni brzmiący - „Od pomysłu do przemysłu”. Tym razem główny nacisk kładziony jest na przedstawienie obiektów przemysłowych, fabryk, warsztatów rzemieślniczych oraz wszelkich zabytków techniki, które często są niedoceniane i niszczone. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, pokazać myśl techniczną, dzieła wynalazców i projektantów, przykłady oryginalnego wzornictwa, a także przypomnieć ginące zawody oraz obecnie często już zapomniane tradycje, święta i obrzędy związane z działalnością produkcyjną.
Muzeum Narodowe i jego Oddział Muzeum Etnograficzne - zapewniają druk afiszy z programem obchodów, plakaty i informatory. Będą one dostarczone wszystkim tym organizatorom w terenie, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w EDD. Ponadto wszyscy organizatorzy otrzymają druki ogólnopolskie i specjalne oznakowania - flagi EDD oraz identyfikatory. Zgłoszenie udziału w obchodach EDD należy przesyłać do 15 kwietnia 2010r. Należy je nadesłać na formularzu (wzór dostępny na stronie http://www.muzeumetnograficzne.pl/ ) na adres Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, ul. Traugutta 111/113, kod pocztowy 59- 419. Mogą być one także przesłane na adres mailowy: muzeum@muzeumetnograficzne.pl jednak równolegle z oryginałem przesłanym pocztą. Z wszelkimi dodatkowymi pytaniami prosimy zgłaszać się do pani Agnieszki Szepetiuk – Barańskiej lub Elżbiety Berendt, tel. (071) 344 33 13 begin_of_the_skype_highlighting (071) 344 33 13 end_of_the_skype_highlighting, (071) 342 12 67 begin_of_the_skype_highlighting (071) 342 12 67 end_of_the_skype_highlighting. Serdecznie zapraszamy do udziału w dolnośląskich obchodach EDD.