Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Informacja o powołaniu komisji

Piątek, 13 styczeń 2012

Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał komisję konkursową do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie na terenie Powiatu Wołowskiego dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym.

Zadaniem komisji będzie ocena merytoryczna zlożonych ofert oraz przedstawienie propozycji przyznania dotacji Zarządowi. W skład komisji zgodnie z przepisami weszli przedstawiciele zarządu jako organu ogłaszającego konkurs oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

Poniżej zamieszczamy uchwałę zarządu.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu