Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Informacje Zarządu Dróg Powiatowych

Poniedziałek, 22 październik 2012

  • W trzecim tygodniu  października, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie prowadzą prace przy malowaniu „luster” na pniach drzew będących w bliskim sąsiedztwie jezdni dróg wojewódzkich. Natomiast brygada pracowników ZDP wzmocniona  skazanymi  z Zakładu Karnego w Wołowie oraz firmą Pielęgnacja Zieleni Greenery, prowadzi prace oczyszczania rowów z samosiejek oraz zakrzaczenia w ciągu dróg wojewódzkich oraz powiatowych.

 

  • Komisja przetargowa złożona z pracowników Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz ZDP jest w trakcie oceny złożonych ofert na zadanie: Zimowe Utrzymanie Dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego w sezonie zimowym 2012/2013.

 

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na pielęgnację drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 341. Przedmiotowe zadanie będzie dotyczyło ponad 200 szt. lip.

 

  • W dniu 01.10 br zostały rozpoczęte prace pn.: "Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 341 w km 17+735 - 19+780 na odcinku Brzeg Dolny - Wały Śląskie". Prace na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonuje firma Berger Bau Polska. Przedmiotowe zadanie DSDiK realizuje w ramach dodatkowych prac prowadzonych na drogach wojewódzkich. Prace potrwają do końca października.

 

  • W dniu 28.09.2012 r. Powiat Wołowski złożył wniosek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. Aleje Jerozolimskie w Brzegu Dolnym”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą  „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.Partnerem w realizacji przedmiotowego zadania jest Gmina Brzeg Dolny, która zadeklarowała dotację finansową w kwocie nie większej niż 1.099.000 pln tj. 50% udziałów środków własnych Powiatu Wołowskiego.

 

W najbliższym numerze PULSU Powiatu Wołowskiego, zostanie przedstawiony Plan Operacyjny zawierający numery telefonów dyżurnych, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach.

 

Zawsze aktualne informacje o drogach w powiecie wołowskim na stronie: www.zdpwolow.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 30
odwiedziny: 11745899

Informacja o finansowaniu projektu