Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konsultacje - zmiana sali spotkania

Piątek, 04 listopad 2011

Informujemy, że konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” odbędzie się 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00 w sali przy Biurze Rady pokój nr 10 - Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Przypominamy, że informacje dot. projektu znajdują się na BIP-ie: http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2011&mc=10&eid=219 wraz z projektem programu.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu