Wydrukuj artykuł

Koszenie traw

Piątek, 08 czerwiec 2012

W pierwszych dniach maja, pracownicy ZDP w Wołowie siłami własnymi rozpoczęli prace polegające na koszeniu traw poboczy dróg powiatowych. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 230 km, w tym 213 km w terenie pozamiejskim. Prace wg opracowanego harmonogramu potrwają do 11 czerwca br.
Natomiast koszenie traw poboczy dróg wojewódzkich zostało zlecone firmie zewnętrznej.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Obornikach Śląskich. Zakres robót wynosi 102 km (30,6 ha) i (podobnie jak na drogach powiatowych) polega na mechanicznym koszeniu kosiarką poboczy dróg wojewódzkich oraz obkaszanie kosiarką spalinową słupków do znaków, pachołków i poręczy mostowych. Rozpoczęcie prac nastąpiło 25 maja i wg zlecenia, termin zakończenia upływa 20 czerwca br.