Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Lokalne Inkubatory NGO na Dolnym Śląsku!

Poniedziałek, 28 maj 2012

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” rozpoczęli realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”. Projekt trwa od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. i jest kontynuacją projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w roku 2011. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO znajdujących się w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele zainteresowani tematyką dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji. W ramach projektu wspierane będą również Inkubatory poprzez realizację spotkań i wizyt studyjnych.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

DORADZTWO I KONSULTACJE z zakresu:

Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
Pozyskiwania środków;
Informowania o dostępnych szkoleniach;
Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

Zakładania organizacji;
Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
Tworzenia statutu;
Współpracy miedzy i wewnątrzsektorowej.

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.

SPOTKANIA ANIMUJĄCE NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE. Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.

AKTYWNY ROZWÓJ WOLONTARIATU. Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.

WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, internetu itp.

WSPIERANIE ROZWOJU NGO POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PROFESJONALNA ORGANIZACJA” skierowanego do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.

KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ poprzez:

Artykuły w prasie i portalach internetowych
Spoty radiowe
Biuletyn informacyjny
Plakaty i ulotki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Inkubatorów NGO i zapoznania się z naszą ofertą. Inkubatory rozpoczną swoją działalność od 1 kwietnia 2012 r.

 

Lokalny Inkubator NGO w Wołowie

Organizacja prowadząca:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO
Al. Niepodległości 36 A
56-100 Wołów
tel. 602 194 612
e-mail: inkubatorngo.wolow@gmail.com

Kadra inkubatora:

Wioletta Matysek-Szumilas - Doradca
Krystyna Laszkiewicz - Animator

Godziny pracy inkubatora:

PONIEDZIAŁEK 14.00 - 20.00
WTOREK 10.00 - 16.00
ŚRODA 14.00 - 20.00 (pomoc księgowa)
CZWARTEK 10.00 - 16.00
PIĄTEK 10.00 - 16.00

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu