Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Młodzieżowa Cyber ręka lidera

Czwartek, 17 grudzień 2009

Harcerska Organizacja "Cichociemni" i Stowarzyszenie "Tratwa" z Wrocławia zapraszają młodych ludzi na szkolenie "Cyber ręka lidera".

 

Uwaga: szkolenie odbędzie się już w najbliższy weekend: 18-20 grudnia. Pierwsza edycja projektu wspierania liderów przemian społecznych "Cyber-ręka lidera" miała miejsce w 2004 roku i była finansowana ze środków Funduszu Społecznego EQUAL. Za projekt "Tratwa" otrzymała w roku 2008 - Jaskółkę Rynku Pracy. W latach 2008/2009 projekt realizowany jest ze środków gminy Wrocław z naciskiem na tworzenie partnerstw międzypokoleniowych na terenie miasta. W odpowiedzi na liczne zapytania z regionu postanowiono rozszerzyć zakres działania o mniejsze miejscowości Dolnego Śląska na bazie punktów sieci Eurodesk. W ramach akcji prowadzona będzie również rekrutacja na 25-godzinne szkolenia informacyjne dla młodych ludzi aktywnych w swoich środowiskach (z naciskiem na ich samoorganizację). Liderzy z poszczególnych ośrodków będą mogli wziąć udział w 90-godzinnym szkoleniu zakończonym 6-miesięcznym subsydiowanym zatrudnieniem w wybranej organizacji pozarządowej. Zadaniem liderów będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w swoich środowiskach i rozwój inicjatyw lokalnych. Stowarzyszenie Tratwa będzie wspierać (monitorować) projekt przez 5 miesięcy po jego zakończeniu. Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej w wybranych małych miejscowościach Dolnego Śląska - w tym wśrodowiskach defaworyzowanych. Poprzez ukazanie szeregu dobrych praktyk współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i instytucjami wspierającymi chcemy zachęcić młodych ludzi do zakładania stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń użyteczności publicznej), fundacji, spółdzielni socjalnych w swoim regionie, odpowiadających ich zainteresowaniom i potrzebom, a w konsekwencji do aktywizacji społeczności lokalnych. Cele szczegółowe: - wyszkolenie liderów-multiplikatorów przemian społecznych (w tym zapewnienie sześciomiesięcznego zatrudnienia w wybranej organizacji pozarządowej) i umożliwienie im praktyki w środowiskach lokalnych (w tym własnej działalności szkoleniowo-doradczej) - utrzymywanie współpracy między ośrodkami na bazie punktów sieci Eurodesk na Dolnym Śląsku - wspieranie partnerstw międzysektorowych - stworzenie platformy współdziałania dla różnych podmiotów sfery socjalnej - ułatwienie kontaktu z administracją państwową i służbami publicznymi(również lokalnymi) - tworzenie inicjatyw lokalnych Zagadnienia: - struktura państwa i podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych - formy działań obywatelskich - źródła finansowania - analiza potrzeb środowiska lokalnego i możliwych kierunków aktywności społecznej - sformułowanie krótkoterminowego celu i form działania na rzecz danej społeczności lokalnej. Zachęcamy młodych liderów do udziału w projekcie. Zgłoszenia należy przesyłać do piątku do godziny 12.00 pod numer tel. 501 73 25 14 begin_of_the_skype_highlighting 501 73 25 14 end_of_the_skype_highlighting lub cichociemni-ho@wp.pl. Początek szkolenia w piątek o godzinie 16.00 w KHS "ROKITA" w Brzegu Dolnym.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 38
odwiedziny: 11745969

Informacja o finansowaniu projektu