Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

O miłości i o śmierci

Wtorek, 07 wrzesień 2010

W ostatnią sobotę września na zamku zabrzmi niezwykła muzyka, którą na próżno szukać w powszechnych koncertach. Kapela Brodów, grając na cymbałach, lirze czy barabanie, przybliży nam tradycyjną muzykę polską.


Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej. Jak sami mówią, ich koncerty są przewodnikiem w kalendarzu polskich świąt i obrzędów. I tak znajdziemy tu zarówno starodawne polonezy, dzikie obery czy ukraińskie kozaki jak i pieśni nabożne zajmujące w ich repertuarze miejsce szczególne. Całości dopełniają dawne pieśni świeckie - ballady, pieśni miłosne, obrzędowe - w tym ogromny repertuar weselny, dziadowskie opowieści i rekruckie przyśpiewki. Słowem pieśni miłości i śmierci. Aby wszystkie te utwory brzmiały możliwie prawdziwie i wiernie oryginałom muzycy grają na instrumentach z epoki lub zrekonstruowanych, a także zachowują oryginalne maniery wykonawcze. Dodatkową atrakcją koncertu będzie więc na pewno możliwość zobaczenia i posłuchania oryginalnych instrumentów: cymbałów – wzór wileński, liry korbowej rekonstruowanej na podstawie XIX liry białoruskiej oraz liry wykonanej przez rzemieślnika z cechu lirnickiego w Kijowie, basów kaliskich czy też dużego bębna o głębokim donośnym dźwięku – barabana. Takie instrumenty na pewno nie często przyjeżdżają do Wołowa, warto więc wykorzystać tą niezwykłą okazję i wybrać się 25 września do Zamku Piastowskiego na ten niezwykły koncert. Tym bardziej, że jak sami mówią: pamiętamy, że muzyka karmi się indywidualnością jej wykonawców; więc nie tyle cytujemy ile opowiadamy tę samą, co przed wiekami, historię.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 28
odwiedziny: 11745904

Informacja o finansowaniu projektu