Wydrukuj artykuł

O unijnej informatyzacji

Wtorek, 23 marzec 2010

Trwa realizacja projektu rozbudowy systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W marcu odbyła się na ten temat konferencja informacyjna.

Spotkanie przeznaczone było przede wszystkim dla przedstawicieli mediów lokalnych oraz radnych powiatu wołowskiego, a także kierowników wydziałów starostwa. Jego celem była prezentacja założeń i celów projektu, drogi do uzyskania dotacji, zadań planowanych do realizacji w jego ramach, a także bieżącej informacji na temat obecnie wdrażanych działań. Projekt „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych. 85% kosztów pokrywa Unia Europejska

 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki pozyskanym środkom zostaną między innymi wprowadzone nowe systemy informatyczne, dzięki którym możliwa będzie realizacja usług on-line, tak aby w zabytkowym zamku funkcjonował nowoczesny e-urząd na miarę XXI wieku.Poniżej przedstawiamy prezentację power point projektu, która była również przedstawiana na konferencji. Znajdą w niej Państwo szersze informacje dotyczące realizowanego zadania.

 

Informacja z prezentacji

Pliki do pobrania: