Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Czwartek, 17 grudzień 2020

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie  jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, o pow. 0,0450 ha  (Bi – inne tereny zabudowane), położonej w obrębie Wołów, gm. Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00040909/5.

 

Ogłoszenie o I przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej http://bip.powiatwolowski.pl/przetarg-nieruchomosci/1848/dzialka-gruntu-nr-5-81-am-47-obreb-wolow

 

Ogłoszenie


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu