Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert

Czwartek, 26 listopad 2015

Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016r. Uchwała wraz z ogłoszeniem znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2015&mc=11&eid=482 oraz w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania: