Wydrukuj artykuł

Polska pomoc

Wtorek, 23 marzec 2010

W końcu kwietnia wołowskie Starostwo Powiatowe rozpocznie realizację programu pomocowego adresowanego do swojego ukraińskiego partnera – administracji rejonowej w Berdyczowie. Dzięki staraniom poczynionym jeszcze w ubiegłym roku powiat pozyska na ten cel z Ministerstwa Spraw Zagranicznych blisko 130 tys. zł.

Projekt pn. „Rozwój instytucjonalny Rejonu Berdyczowskiego w obszarze administracji” będzie miał na celu przede wszystkim wzmocnienie samorządu berdyczowskiego, poprzez przekazanie i wdrożenie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie administracji. Pięcioletnia współpraca prowadzona pomiędzy Powiatem Wołowskim, a Rejonem Berdyczowskim pozwoliła zaobserwować z jednej strony mechanizmy funkcjonowania władzy lokalnej na Ukrainie, a z drugiej uwidoczniła potrzeby berdyczowskiego samorządu. Zła sytuacja ekonomiczna Ukrainy powoduje stagnację i nie pozwala na inwestowanie jakichkolwiek środków w administrację na szczeblu rejonu. Brakuje zarówno podstawowych narzędzi do pracy, takich jak chociażby sprzęt komputerowy, ale problemem jest często brak systemowych rozwiązań usprawniających zarządzanie i wzmacniających samorządność. Stąd właśnie działaniami przewidzianymi w projekcie będzie przekazanie doświadczeń w obszarze informatyzacji i zarządzania jakością, ale także doposażenie berdyczowskiego urzędu w sprzęt komputerowy skonfigurowany sieciowo.
Jak wynika z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań, przeważająca większość, bo aż 83% Polaków uważa, że Polska powinna udzielać pomocy krajom słabiej rozwiniętym. Najważniejszym powodem, dla którego nasz kraj powinien angażować się w pomoc rozwojową jest, wg ankietowanych, moralny obowiązek, by pomagać biedniejszym krajom. Niewiele mniej osób wskazuje na fakt, że bogatsze państwa pomogły nam, więc teraz my powinniśmy pomóc biedniejszym.
Jednostki samorządu, obok instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, są jednym z partnerów, który wdraża działania pomocowe finansowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ. Powiat Wołowski w tym roku będzie jednym z dziesięciu samorządów, realizujących działania pomocowe na Ukrainie. O efektach pracy będziemy regularnie informować.