Wydrukuj artykuł

Powiatowy Orlik

Wtorek, 23 marzec 2010

Jutro mija termin składania ofert w przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Uczniowie i młodzież będą mogli skorzystać z nowych boisk w nowym roku szkolnym. Powiat pozyskał na ten cel ponad 660 tys. zł.

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Dwie trzecie (maksymalnie po 333 tys. zł) kosztu budowy boisk dofinansują Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zadanie wspiera także Gmina Brzeg Dolny pokrywając połowę tzw. wkładu własnego.


W ramach inwestycji powstaną ogrodzone i wyposażone boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m., a także budynek sanitarno-szatniowy. Teren zostanie ponadto odpowiednio oświetlony i wykonany zostanie chodnik. Cała inwestycja powinna zakończyć się w październiku. Warto podkreślić, że boisko będzie służyć nie tylko uczniom szkoły, ale będzie także udostępnione wszystkim młodym mieszkańcom Brzegu Dolnego.