Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Pożytek rozstrzygnięty

Czwartek, 22 marzec 2012

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych powiatu wołowskiego. Dotacje otrzyma 6 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, przy czym jedna nie osiągnęła wymaganych 60 punktów, i tym samym nie była rekomendowana do otrzymania dotacji. Najwięcej wniosków (5) dotyczyło zadań z zakresu kultury, 1 oferta dotyczyła kultury fizycznej i sportu. Oceny merytorycznej wniosków dokonała powołana zarządzeniem starosty komisja konkursowa. W dniu 20 marca 2012r.  Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał dotacje na łączną kwotę 11 200 tyś zł. Poniżej zamieszczamy pełen wykaz ofert i przyznanych kwot oraz uchwałę.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego 14 lutego 2012 r.

 

 

Lp.

 

Oferent Nazwa zadania Rodzaj zadania Kwota dotacji

1

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Prorodzinnych

Happy Family

Aqua Family-basen dla malucha sport i kultura fizyczna 2000
2

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

Integracja przez sztukę kultura 1000
3 Stowarzyszenie Dwór Mojęcice Przegląd Zespołów Ludowych-impreza organizowana cyklicznie kultura 2200
4 Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych SLOT ART. FESTIVAL 2012 kultura 3000
5 Stowarzyszenie Lubiąż Edukacja historyczna mieszkańców powiatu wołowskiego kultura 1000
6 Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju regionu "Wyszęciczanie" IV Festiwal Piosenki Ludowej kultura 2000

 


Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu