Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Problem z przygotowaniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie !!!

Czwartek, 08 grudzień 2011

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”. Realizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ‘’TRATWA’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 XII 2011r. (godz. 9.00-17.00) - Szkolenie z  przygotowania wniosków dotacyjnych
– miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne, Wołów, al. Niepodległości 36 A,
– zapisy do 8 XII 2011r.

Szkolenia kierowane jest do:
• przedstawicieli organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy i wolontariusze)
z powiatów: wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, średzkiego, wołowskiego, świdnickiego, milickiego, strzelińskiego, trzebnickiego.

Prowadzący: Leszek Dudzik
Tematyką środków unijnych zajmuje się od 2003 roku. Pierwsze szlify zdobywał w Noworudzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Od 2005 roku jest trwale związany z organizacjami pozarządowymi. W międzyczasie zaliczył tez ponad trzyletni epizod urzędniczy wdrażając projekty infrastrukturalne realizowane przez instytucje kultury, szkoły i jednostki służby zdrowia.  Pomaga ludziom zdobywać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wcześniej ze środków ZPORR teraz głównie PO KL. Szkoli, doradza,  pisze biznesplany i studia wykonalności zarówno dla pomiotów publicznych jak i prywatnych.

Program szkolenia:
1 Dzień - 10h szkoleniowych ( 10 x 45 min, plus 40 min przerw)
1. Gradacja dokumentów – co trzeba wiedzieć przed napisaniem wniosku,
2. Procedura wyboru projektów,
3. Kryteria oceny i wyboru w ramach programów operacyjnych,
4. Zasady wyboru projektów,
5. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu na przykładzie PO KL i FIO (różnica między wnioskiem a projektem),
6. Generator wniosków PO KL i wzór wniosku FIO,
7. Tworzenie własnego wniosku dotacyjnego:
- formułowanie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
- formułowanie celów projektu
- opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi/celami efektami programu dotacyjnego
- opis grupy docelowej projektu oraz metod i sposobów rekrutacji
- formułowanie działań projektowych w podziale na zadania
- opis sposobu zarządzania projektem
- tworzenie budżetu zadaniowego
- formułowanie harmonogramu realizacji projektu
- ryzyko w projekcie
8. Najczęściej popełniane błędy formalne oraz merytoryczne.

Zapisy na szkolenie:
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na cykl szkoleniowy „Profesjonalizacja 3 Sektora”
(do pobrania na stronie www. sektor3.wroclaw.pl oferta dla powiatów zakładka dokumenty do pobrania)
na adres: zapisy@tratwa.org lub na numer fax (71) 321 08 71. Formularz można dostarczyć osobiście
na adres Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas przerw w szkoleniu.

Kontakt:
Stowarzyszenie 'TRATWA'

tel./fax +48 71 321 08 71
e-mail: zapisy@tratwa.org
www.sektor3.wroclaw.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu