Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Przypominamy o konsultacjach

Czwartek, 03 listopad 2011

Przypominamy, że na stronie powiatu wołowskiego znajduje się informacja o konsultacjach projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”
Otwarte spotkanie odbędzie się 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Informacja na BIP-ie: http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2011&mc=10&eid=219 wraz z projektem programu.

 

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie do 10 listopada 2011 r. na adres:
Wydział Rozwoju Promocji  Kultury i Sportu, Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@powiatwolowski.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem.


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu