Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Rozstrzygnięty konkurs ofert

Piątek, 16 wrzesień 2011

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2011. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000,00 zł.

 

Dotacje otrzymają :

 

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa Oferty

Dotacja

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

 

„SZANSA”

6.000 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

"Rewalidacja poprzez muzykę- projekt zajęć muzycznych stymulujących  różne sfery rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym

i głębokim."

4.000 zł.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu