Wydrukuj artykuł

Spis rolny

Wtorek, 24 sierpien 2010

1 września rozpocznie się powszechny spis rolny. Będzie to najbardziej nowoczesny spis, całkowicie oparty o technikę elektroniczną. Spis rolny będzie trwał od 1 września do 31 października. Obejmie on 1,8 mln gospodarstw rolnych, w tym 1,7 mln o powierzchni co najmniej jednego hektara.
Przeprowadzony zostanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, umożliwi on zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie.

 

Metody spisu


Od 1 września do 17 października będzie można dokonać samospisu internetowego. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl, oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony elektroniczny formularz. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje – skorygować je.

W dniach 8 września – 31 października ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się przez Internet.

Od 8 września do 31 października użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.

UWAGA! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.spis.gov.pl oraz www.stat.gov.pl