Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Szkolenie "Techniki tworzenia projektu"

Piątek, 22 czerwiec 2012

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Techniki tworzenia projektu” z cyklu Profesjonalizacja 3 Sektora.

Termin: 30 czerwiec 2012 w godzinach 9.00-17.30

Miejsce: ul. Henryka Probusa 9/4, Wrocław

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych- pracownicy, członkowie, wolontariusze z terenu powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, średzkiego, oleśnickiego, oławskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, milickiego i świdnickiego oraz miasta Wrocławia.

Program szkolenia:

1 Dzień - 10h szkoleniowych ( 10 x 45 min, plus 40 min przerw)

1. Wstępny opis projektu fiszki projektowe.

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

a) analiza problemów, które chcemy rozwiązać poprzez realizację projektu – drzewo problemów

b) określenie odbiorców projektu i metody rekrutacji uczestników

c) analiza potrzeb uczestników projektu- jako warunek powodzenia jego realizacji

3. Formułowanie celów projektu

4. Formułowanie działań w projekcie- system zadaniowy

a) metody formułowania działań

b) rezultaty działań projektowych

c) planowanie działań w czasie- harmonogram Gantt’a

5. Matryca logiczna jako sposób weryfikacji celów, działań i rezultatów projektu

6. Podstawowe zasady tworzenia budżetu projektu w systemie zadaniowym

7. Zarządzanie projektem i tworzenie Zespołu Projektowego poprzez analizę etapów realizacji projektu.

8. Praca nad koncepcjami projektowymi uczestników szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw w szkoleniu oraz certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Prowadzący: Leszek Dudzik

Tematyką środków unijnych zajmuje się od 2003 roku. Pierwsze szlify zdobywał w Noworudzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 2005 roku jest trwale związany z organizacjami pozarządowymi. W międzyczasie zaliczył też ponad trzyletni epizod urzędniczy wdrażając projekty infrastrukturalne realizowane przez instytucje kultury, szkoły i jednostki służby zdrowia.  Pomaga ludziom zdobywać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wcześniej ze środków ZPORR teraz głównie PO KL. Szkoli, doradza,  pisze biznesplany i studia wykonalności zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych.

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy Profesjonalizacja 3 Sektora dostępny jest w załączniku oraz na stronie http://sektor3.wroclaw.pl/powiaty/ oferta dla powiatów zakładka dokumenty do pobrania.

Na zgłoszenia czekamy do 27 VI 2012r.

Chętnych prosimy o wysyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Profesjonalizacja 3 Sektora z podaniem tematu szkolenia „Techniki tworzenia projektu” na adres: zapisy@tratwa.org lub na numer fax (71) 321 08 71.


Szkolenie odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”- Mobilny Inkubator NGO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 38
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu