Wydrukuj artykuł

Termin złożenia PIT za 2019 r.

Wtorek, 28 kwiecień 2020

30.04.2020 – to ustawowy termin do złożenia zeznań za 2019r., który nie uległ zmianie.

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wskazuję, że jeżeli do :

31.05.2020 - zostanie złożone zeznanie za rok 2019, tj. po upływie terminu ustawowego, oraz

-  31.05.2020 – zostanie wpłacony podatek wynikający z rozliczenia rocznego

wówczas jest to równoznaczne ze złożeniem tzw.  ” czynnego żalu”

 

W przypadku spełnienia obu w/w przesłanek łącznie organ podatkowy nie będzie stosował sankcji za złożenie i wpłatę podatku po terminie.

 

Ponadto, w związku z COVID-19, od wpłat dokonanych .

- w okresie od 01.05.2020 do 01.06.2020

- na poczet zaległości podatkowych wynikających z zeznań za 2019r.


odsetki za zwłokę nie będą naliczane .

Krystyna Tudrujek

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wołowie