Wydrukuj artykuł

Unieważnienie konkursu

Środa, 16 listopad 2011

Informujemy, że uchwałą Nr 50/123/11 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”. Powodem unieważnienia był fakt, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie złożono żadnej oferty.

Z uchwałą można zapoznać się tu: http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2011&mc=11&eid=226