Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Unieważnienie konkursu

Środa, 16 listopad 2011

Informujemy, że uchwałą Nr 50/123/11 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”. Powodem unieważnienia był fakt, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie złożono żadnej oferty.

Z uchwałą można zapoznać się tu: http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2011&mc=11&eid=226

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745981

Informacja o finansowaniu projektu