Wydrukuj artykuł

W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie powstaje sala do rehabilitacji i terapii ruchowej

Wtorek, 22 grudzień 2020

Jednocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie rozpoczęła się realizacja bardzo oczekiwanej przez Społeczność szkoły inwestycji – budowa małej sali gimnastycznej. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa Sali do zajęć rehabilitacji i terapii ruchowej” jest realizowana przez Powiat Wołowski przy udziale środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.


Obiekt powstaje w oparciu o projekt architektoniczny autorstwa pracowni „DETAL Projektowanie i Realizacje Marty Prycz”, a wykonawcą pierwszego etapu budowy w zakresie robót ogólnobudowlanych została firma „OLMAX” z Wołowa.
Budowana sala będzie przylegać do północno - zachodniej ściany istniejącego budynku szkoły i będzie łączyć się z istniejącym obiektem specjalnym łącznikiem. Placówka dzięki realizacji inwestycji pozyska łącznie ponad 220 m2 powierzchni, w tym prawie 140 m2 to powierzchnia sali, a pozostała powierzchnia to ciągi komunikacyjne i zaplecze sanitarno – techniczne.


Powstająca sala przyczyni się do poprawy warunków lokalowych szkoły i stworzy doskonałe warunki do realizacji specjalistycznych form terapii, a także zwiększy możliwości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uczniów uczęszczających do Placówki. Rozpoczęta budowa jest efektem kilkuletnich starań byłego Dyrektora Placówki – p. Mieczysława Jończyka, obecnej Dyrektor – p. Ewy Budzińskiej oraz nakładów finansowych związanych z inwestycją ponoszonych przez Powiat Wołowski począwszy od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy została sporządzona dokumentacja przedprojektowa.


Wartość kosztorysowa projektu wykonawczego realizowanej inwestycji to kwota 1 325 592,11 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2021 roku.