Wydrukuj artykuł

Więcej czasu na przekazanie 1% podatku za 2019 rok

Wtorek, 28 kwiecień 2020

 

Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest to dotyczące przekazywania organizacji pożytku publicznego 1% podatku PIT.  W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca (31 maja to niedziela dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 czerwca) oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1 % muszą to zaznaczyć w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (np. emeryci/renciści) muszą złożyć oświadczenie PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

 

Przekazanie 1% poza usługą Twój e-PIT

 

Jeśli nie możemy założyć Profilu Zaufanego i nie możemy  zalogować się do usługi Twój e-PIT przy pomocy danych uwierzytelniających -  PIT-OP można złożyć papierowo albo przez e-Deklaracje podpisując dokument kwotą przychodu z zeznania za rok 2018 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

 

Przypominamy


Na stronie podatki.gov.pl znajduje się szczegółowa instrukcja jak przekazać 1% w usłudze Twój e-PIT oraz najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

 

Krystyna Tudrujek

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Wołowie