Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Więcej wsparcia

Wtorek, 23 marzec 2010

18 marca 2010r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym odbyła się uroczystość otwarcia dwóch specjalistycznych gabinetów: EEG BIOFEEDBACK oraz DOGOTERAPII.


W styczniu 2009r. jako jedna z 10-ciu poradni psychologiczno- pedagogicznych na Dolnym Śląsku, poradnia w Wołowie otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej - sprzęt EEG Biofeedback. Po roku pracy przeszkoleni neuroterapeuci w PPP wykazali jak skuteczna jest to metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami pamięci, koncentracji uwagi, ADHD oraz innymi problemami rozwojowymi. Równie dobre doświadczenia dotyczą prowadzonej od września ur. w Wołowie dogoterapii w zespole terapeutycznym: psychoterapeuta, logopeda, dogoterapeuci i specjalnie przeszkolone psy. Było to inspiracją dla dyrektor PCE i PPP – Krystyny Adaśko do pozyskania środków finansowych na wdrożenie obu terapii w dolnobrzeskiej poradni. Gmina Brzeg Dolny przekazała 30 tys. zł na zakup sprzętu EEG Biofeedback oraz prowadzenie zajęć dogoterapii.
W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele samorządów, w tym starosta, kuratorium oświaty, instytucji wsparcia oraz współpracownicy poradni. Zaproszonym gościom zaprezentowano szczegółowo obydwie formy pomocy, realizowane przez pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych PCE i PPP. Wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wołowskiego są bezpłatne. Zapisy dokonywane są bezpośrednio w sekretariatach obu poradni.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11746134

Informacja o finansowaniu projektu