Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy na 2017 r.

Wtorek, 06 grudzień 2016

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

 

Na podstawie par. 6 ust. 3 uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zamieszcza się na stronie internetowej powiatu wołowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Zostały one ogłoszone 21 października 2016 r. i trwały od 28 października do 07 listopada 2016 r.

W ramach konsultacji wpłynęły następujące uwagi i opinie:

 

Brak uwag.

 

 

Opr. Magdalena Górak – Kaleta, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Wołowie, tel. 71 380 59 55, email: promocja@powiatwolowski.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu