Wydrukuj artykuł

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r.

Piątek, 09 grudzień 2016

Uchwałą nr 106/3621/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r.

Oferentem wybranym w postępowaniu konkursowym został Klub Jagielloński z siedzibą: Rynek Główny 34, 31 – 010 Kraków. Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania wynosi 60.725,88 zł.