Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Z Saksoni do powiatu

Poniedziałek, 08 listopad 2010

Na zaproszenie dyrektor PCE i PPP w Wołowie – Krystyny Adaśko 26 października z jednodniową wizytą w powiecie wołowskim gościła p. Christine Rathke z Kancelarii Ministerstwa Edukacji Saksonii w Dreźnie.


Pani Rathke zapoznała się ze specyfiką działalności jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu. Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym wicestarosta Marek Cukrowski przybliżył strukturę i zadania, jakie realizowane są przez powiat ze szczególnym podkreśleniem zadań z zakresu edukacji na szczeblu powiatowym. Pani Rathke odwiedziła Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, gdzie zapoznała się z działalnością merytoryczną czterech placówek wchodzących w skład PCEiPPP. Z zainteresowaniem śledziła informacje przekazywane przez dyrektor K. Adaśko dotyczące m.in. obszarów współpracy centrum z placówkami w Niemczech w Bucholz i w Winsen. Interesowała się doradztwem metodycznym z zakresu języków obcych ze szczególnym podkreśleniem języka niemieckiego, które przybliżyła doradca metodyczny języków obcych - Ewa Nowak. Na zakończenie wizyty w centrum Pani Rathke otrzymała podręcznik „Polnisch fur junge Leute” autorstwa Joanny Lebiedowskiej –Nowak- doradcy metodycznego języka polskiego w PODN. Wizyta zakończyła się deklaracją powrotu p.Christine Rathke do powiatu wołowskiego z możliwością nawiązania bliższej współpracy w zakresie doradztwa metodycznego.

 

wizyta

 

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 27
odwiedziny: 11745905

Informacja o finansowaniu projektu