Wydrukuj artykuł

ZDP ma nową siedzibę

Piątek, 03 luty 2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie ma nową siedzibę, która zlokalizowana jest w Wołowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27.

Oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń odbyło się 26 stycznia 2012 roku. Oprócz nowego miejsca pracy zarząd posiada także nową stronę internetową (www.zdpwolow.pl), na której znajdują się aktualne informacje dotyczące utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich. Za pośrednictwem strony internetowej można także zgłosić interwencję związaną z obszarem działania zarządu, a także znaleźć formularze i informacje dotyczące spraw załatwianych przez ZDP.

Dyrektor ZDP Paweł Czarny oprowadza po nowej siedzibie.