Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs

Środa, 21 grudzień 2011

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu