Wydrukuj artykuł

Zmiana godzin

Środa, 22 kwiecień 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

 

Dotychczasowe procedury składania pism pozostają bez zmian, natomiast wydłużone zostały godziny dostępności skrzynki korespondencyjnej. Od dzisiaj dokumenty można przekazywać w godzinach 8.00 - 15.00